Follow by Email

luni, 13 iunie 2011

Etape intocmire documentatie cadastru si intabulare

      Cum se realizeaza CADASTRUL si INTABULAREA ?

Pasul 1 – Culegerea datelor si a actelor referitoare la teren (intalnirea cu beneficiarul, consultarea actelor, identificarea imobilului, stabilirea limitelor imobilului, masurarea imobilului).

Masuratori cadastru
Pasul 2 – Analizarea si prelucrarea informatiilor culese de pe teren.

Cadastru prelucrari


Pasul 3 – Intocmirea documentatiei de cadastru si intabulare (se face doar un dosar care contine si documentatia de CADASTRU si cea de INTABULARE a dreptului de proprietate)

Pasul 4 – Depunerea dosarul la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliare(OCPI) pentru avizarea planurilor cadastrale. In aceasta etapa se pot verifica situatia avizarii documetatiilor cadastrale la:
             - http://www.ancpi.ro/pages/rgi.php?lang=ro, pentru orice OCPI
             - http://www.ocpib.ro/stare_public.php, pentru Bucuresti

Pasul 5 – Dupa avizarea planurilor cadastrale dosarul se trimite din oficiu la Biroul de Carte Funciara pentru verificarea actelor de proprietate si solutionarea intabularii

Pasul 6 – Ridicarea documentatiei se face de catre Persoana Autorizata si are loc predarea acesteia       Beneficiarului.

              Durata de avizare din momentul depunerii este de 21 zile lucratoare.

Pentru detalii va stam la dispozitie pe: http://www.expertcadastru.ro/.

duminică, 12 iunie 2011

Acte necesare cadastru apartament


1.Cerere de solicitare informatii, Anexa 1
2.cerere de receptie si inscriere,Anexa 2;
3.declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului,Anexa 5;
4.Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:
-Contract de vanzare – cumparare
-Contract de construire
- Proces verbal de predare primire
- Contract de Imprumut (daca a fost luat cu plata in rate)
- Dovada de achitare integrala (in cazul contractelor cu plata in rate)
- Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate difera fata de cel prezent din C.I.)
- Certificat de Deces  (in cazul in care exista  clauze in contract care trebuie radiate)
- Certificat de Mostenire
5. Declaratie Notariala -in cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;
6. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
7. B.I./C.I. in copii xerox;
Detalii: http://www.expertcadastru.ro

-   In cazul in care exista o cerere de radiere a imprumutului/ipotecii se mai plateste suplimentar o taxa de 60RON
-   Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se mai plateste o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.

vineri, 3 iunie 2011

Cadastru, intabulare, topografie

Cadastru, intabulare de ce ?

      Conform legilor actuale, nici o instrainare a unui teren sau a unui imobil nu se poate face fara planul cadastral.
        Legea cadastrului a intrat in vigoare in 1999 cu scopul de a obtine o evidenta clara a proprietatilor, in registrele cadastrale de la judecatorii fiind trecute numele proprietarilor bunurilor imobiliare, suprafetele de teren detinute si copiile actelor care dovedesc drepturile acestora.    

            In cazul instrainarii unei proprietati prin vanzarea unui imobil (teren cu sau fara constructii, casa, apartament etc), in cazul unei donatii cadastrul este necesar, de asemeni si atunci cand ai nevoie sa institui o ipoteca asupra acestuia ( imprumut bancar sau grevare cu anumite servituti).
              Indiferent de natura terenului, agricol sau pentru constructii, si indiferent de felul constructiei, fie ca este vorba despre o casa, un apartament, sau o cladire de birouri, cadastrul si intabularea sunt obligatorii.
               Ca sa poti inregistra un imobil  intabula sau un teren in cartea funciara ai nevoie de documentatia cadastrala
               Pentru cineva care nu a mai avut de-a face cu acest domeniu si se afla la prima experienta de acest gen, realizarea acestui “dosar de acte” poate da multe batai de cap.
              De aceea, este recomandabil sa lucrezi cu un specialist. Totusi, este bine sa stii si tu ce anume trebuie sa-i soliciti acestei persoane si ce documente trebuie sa-i pui la dispozitie.
         In primul rand sa vedem cine este acest “specialist” care poate sa-ti intocmeasca documentatia cadastrala. Acest dosar trebuie sa fie intocmit de o persoana cu studii de specialitate si cu autorizatie atribuita de catre ANCPI sau OCPI , un inginer cadastral, sau o companie specializata in acest domeniu.
Care sunt actele de care ai nevoie?
          Pentru intocmirea dosarului de cadastru, trebuie sa pui la dispozitia inginerului cadastral acte necesare in vederea intocmirii cadastrului in functie de tipul de lucrare cadastrala : o copie a actului de proprietate asupra imobilului sau terenului, precum si o copie dupa actul tau de identitate (in calitate de proprietar).
           Va trebui de asemenea sa completezi o cerere tip si o declaratie privind limitele proprietatii. Poti obtine ambele documente de la inginerul cadastral.
             In continuare, inginerul cadastral va depune un dosar cu toate aceste acte la Oficiul de Cadastru. Dupa ce dosarul tau a fost inregistrat, vei primi un numar de inregistrare care se mai numeste si numar cadastral.
              Acest dosar trebuie sa cuprinda dupa prelucrare: planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pe care sa fie trecute atat vecinatatile cat si calculul suprafetei in cazul terenurilor; un plan de incadrare in zona; un tabel cu delimitarea vecinatatilor; calculul suprafetelor, inventare de coordonate( lucrarea tehnica) un memoriu tehnic si copiile actelor pe care le-ai pus tu la dispozitia inginerului cadastral.

Important de stiut!
Daca ai cumparat un imobil dupa data de 1 iulie 1999, data la care a intrat in vigoare Legea Cadastrului si Cartii funciare si a fost intocmit un plan cadastral, nu mai este nevoie sa intocmesti un altul atata timp cat nu se produc modificari aduse imobilului.

Pentru detalii suplimentare si contactarea unui expert autorizat puteti accesa site: http://www.expertcadastru.ro/