Follow by Email

luni, 29 august 2011

Scoatere circuit agricol- continut documentatie

Continutul documentatiei , pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol al terenurilor situate in extravilan


1. Cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;

2. Extrasul de Carte Funciara pentru informare;

3. Copia Actului de Proprietate sau a altui act de detinere valabil incheiat (de exemplu : Contract de Concesiune, Arenda, Inchiriere), insotit de acordul proprietarului;

4. Documentatia Cadastrala;

5. Certificatul de Urbanism, insotit de Planul de Situatie si de Planul de Incadrare in Zona; Planul de Situatie va evindentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol;

6. Documentatia pentru incadrarea terenului in clase de calitate;

7. Expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

8. Copii ale documentelor de plata a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate in conturile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

9. Avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului;

10. Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare;

11. Avizul Directiei consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau al Directriei generale implementare politici sectoriale si de piata;

12. Memoriul tehnic al lucrarii, in care se descrie obiectivul de investitiei.

Perntru detalii ne puteti contacta pe : http://www.expertcadastru.ro