Follow by Email

vineri, 24 ianuarie 2014

Acte necesare pentru cadastru apartamente

Actele necesare pentru cadastru si intabulare apartamente:

Actele necesare pentru cadastru si intabulare apartament variaza in functie de fiecare caz in parte:
I. Apartamentul a fost cumparat de la stat (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc) cu plata integrala:
- Contractul de vanzare-cumparare sau contractul de construire - copie legalizata;
- Procesul verbal de predare-primire al apartamentului - copie legalizata;
- Declaratie notariala de transcriere (doar daca actele nu sunt transcrise in registrul de transcriptiuni) - in original;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

II. Apartamentul a fost cumparat de la stat (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc) cu plata in rate:
- Contractul de vanzare-cumparare sau contractul de construire - copie legalizata;
- Contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate (daca exista) - copie legalizata;
- Procesul verbal de predare-primire al apartamentului - copie legalizata;
- Adeverinta achitare integrala - copie legalizata;
- Declaratie notariala de transcriere (doar daca actele nu sunt transcrise in registrul de transcriptiuni) - in original;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

III. Apartamentul a fost dobandit de la o persoana fizica (fie prin Contract de vanzare-cumparare, fie prin Contract de schimb, fie prin Act de donatie):
- Contractul de vanzare-cumparare sau Contractul de schimb sau Actul de donatie - copie legalizata;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

IV. Apartamentul a fost mostenit:
- Certificatul de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
- Declaratie notariala de transcriere (doar daca actele nu sunt transcrise in registrul de transcriptiuni) - in original;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

V. Apartamentul a fost obtinut in urma unei sentinte judecatoresti:
- Sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila - in original de la Judecatoria emitenta;
- Dovada achitarii sultei (daca exista) - copie legalizata;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

VI. Apartamentul a fost cumparat in baza Legii 112 / 1995:
- Contractul de vanzare-cumparare - copie legalizata;
- Adeverinta achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) - copie legalizata;
- Declaratie notariala de transcriere (doar daca actele nu sunt transcrise in registrul de transcriptiuni) - in original;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita anexa contract - copie xerox.