Follow by Email

marți, 5 martie 2013

Lista categorii de folosinta a terenurilor

          Va prezentam pentru informare lista de coduri privind tipurile de proprietate, destinatie, categoria de folosinta, destinatia constructiilor

 Aceste coduri se regasesc pe hartile cadastrale si in continutul documentatiei cadastrale
Clasificare dupa:

1.   Tipul de proprietate si codul acesteia: 
 - proprietatea privata a persoanelor fizice- PF
 - proprietatea privata a persoanelor juridice- PJ
 - domeniul public al statului- DS
 - domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale- DAT
 - domeniul privat al statului- DPS
 - domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale- DAT
Exemplu de clasificare a proprietatilor in planul cadastral

2.   Destinatiile terenurilor: 
- terenuri cu destinatie agricola TDA
 - terenuri cu destinatie forestiera TDF
 - terenuri aflate permanent sub ape TDH
 - terenuri aflate in intravilane TDI
 - terenuri cu destinatii speciale TDS

3.   Categorii de folosinta a terenurilor:
- arabil A
 - vii V
 - livezi L
 - pasuni P
 - fanete F
 - paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera PD
 - ape curgatoare HR
 - ape statatoare HB
 - cai de comunicatii rutiere DR
 - cai ferate CF
 - curti si curti cu constructii CC
 - constructii C
 - terenuri neproductive si degradate N

4.   Destinatiile constructiilor
 - locuinte CL
 - constructii administrative si social-culturale CAS
 - constructii industriale si edilitare CIE
 - constructii-anexa CA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu