Follow by Email

sâmbătă, 13 aprilie 2013


             Categorii de folosinta terenuri        Categoriile şi subcategoriile de folosinţă se determină pe baza constatărilor făcute la teren şi a documentelor care atestă legalitatea modificărilor efectuate.

         Schimbările intervenite în modul de folosinţă a fondului agricol datorate unor calamităţi naturale sunt recunoscute şi înregistrate ca atare, fără solicitarea vreunui act, în măsura în care se constată că terenurile respective nu mai pot avea categoriile de folosinţă iniţiale. In această situaţie s-ar afla viile sau livezile distruse, terenurile cu alunecări care nu mai pot fi folosite ca arabil etc.

        Terenurile scoase temporar din circuitul agricol pentru executarea unor investiţii, se înregistrează la categoria de folosinţă actuală neagricolă, urmând să se revină asupra acestei înregistrări după redarea terenurilor în circuitul agricol, când se trec la categoriile de folosinţă existente în teren


  
O clasificare a destinatiilor terenurilor o aveti mai jos:

Terenurile cu destinatie agricola
 • - Terenurile arabile ;
 • - Viile ;
 • - Livezile ;
 • - Pepinierele viticole ;
 • - Pepinierele  pomicole ;
 • - Plantatiile de hamei si duzi ;
 • - Pasunile, fanetele ;
 • - Serele ;
 • - Solariile ;
 • - Rasadnitele ;
 • - Terenurile cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamente silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii agrozootehnice si de imbunatatiri funciare ;
 • - Amenajarile piscicole ;
 • - Drumurile tehnologice si de depozitare.
Terenurile cu destinatie forestiera
 • - Terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie silvica ;
 • - Terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive – stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti.
Terenurile aflate permanent sub ape
 • - Albiile minore ale cursurilor de apa ;
 • - Cuvetele lacurilor naturale si artificiale la nivelul maxim de retentie ;
 • - Bratele si canalele din Delta Dunarii ;
 • - Fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale si contigue.
Terenurile din intravilan
 • - Toate terenurile, indiferent de categoria de folosinta, situate in perimetrul localitatilor urbane si rurale, ca urmare a stabilirii limitei de hotar a intravilanului, conform legislatiei in vigoare.
Terenurile cu destinatie speciala
 • - Cele folosite pentru transporturile rutiere ;
 • - Feroviare ;
 • - Aeriene ;
 • - Navale ;
 • - Cele pe care se afla obiective si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale ;
 • - Terenurile cu exploatari miniere, petroliere, cele pentru nevoile de aparare a tarii ;
 • - Rezervatiile si monumentele naturii, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu